Make your own free website on Tripod.com

Laman Utama | ADD | Harian Pendidikan | Didik | Minda | Skor

MATLAMAT

 

Laman Web e-Pembelajaran yang dibangunkan ini bermatlamatkan untuk menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran berasaskan web kepada pengguna khususnya para pelajar sekolah rendah. Mata pelajaran Bahasa Melayu aspek tatabahasa yang mengutarakan tajuk "Golongan Kata Nama" didalam Laman Web e-pembelajaran ini akan dapat memberi peluang kepada para pelajar menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran berbahasa. Seterusnya para pelajar dapat mengukuhkan serta meluaskan pengetahuan yang sedia ada disamping memupuk minat para pelajar untuk sentiasa meningkatkan Kemahiran Belajar dengan menggunakan pelbagai teknik.

 

<-- Kembali


ProfilHubungi

Hak Cipta Terpelihara 2006 © Abdul Aziz bin Dahlan

Institut Perguruan Rajang, Bintangor