Make your own free website on Tripod.com

Laman Utama | ADD | Harian Pendidikan | Didik | Minda | Skor

OBJEKTIF

Objektif Umum:

 1. meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
 2. menguasai kemahiran menggunakan bahan bantuan dan sumber pembelajaran melalui internet;
 3. menggunakan Teknologi Maklumat secara lebih teratur dan bersistematik;
 4. mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran bidang Teknologi Maklumat dalam aktiviti pembelajaran dengan lebih berkesan; dan
 5. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan dalam kehidupan seharian.

Objektif Khusus:

 1. mengenalpasti golongan kata nama;
 2. menggunakan kata nama yang betul dan tepat dalam ayat;
 3. membina ayat sendiri menggunakan kata nama yang telah
  dipelajari;
 4. menggunakan kata nama yang betul dan sesuai dalam
  perbualan harian; dan
 5. mengukuhkan dan meluaskan pengetahuan dan kemahiran bahasa.

 

<-- Kembali


ProfilHubungi

Hak Cipta Terpelihara 2006 © Abdul Aziz bin Dahlan

Institut Perguruan Rajang, Bintangor