Make your own free website on Tripod.com

A s s a l a m u a l a i k u m & S a l a m S e j a h t e r a . . .

ABDUL AZIZ BIN DAHLAN

KURSUS SIJIL PERGURUAN KHAS (AMBILAN JULAI 2005 - JUN 2006)

KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

INSTITUT PERGURUAN RAJANG, BINTANGOR

Alamat Kediaman:

Blok E-2-3 Kuarters Institusi Pendidikan Kidurong, 97000 Bintulu.

Tarikh Lahir: 20.09.1974

Asal: Kampung Pandan, Daerah Sebauh, Bintulu.

Keturunan: Melanau

Agama: Islam

Alamat Tempat bertugas:

Pejabat Pelajaran Gabungan Bintulu, KM5 Jln Sultan Iskandar, 97000 Bintulu.

 

No. Fail Peribadi: P.23576

Tarikh Lantikan: 16.05.1998

Tarikh Sah Jawatan: 16.05.2001

Pengalaman Dalam Perkhidmatan:

Mei 1998 - Februari 2005 :

SMK Kidurong, Bintulu.

Februari 2005 - Jun 2005 :

Pejabat Pelajaran Gabungan Bintulu (Unit Kurikulum).

Julai 2005 - Jun 2006 : KSPK / IPR, Bintangor.

 

<-- Kembali

Sabda Rasulullah S.A.W.:

"Tidak patut orang yang bodoh itu berdiam diri dengan kebodohannya, dan tidaklah patut bagi orang yang berilmu itu berdiam diri dengan ilmunya."

(Riwayat Thabrani)

Madah Pujangga:

"Peliharalah cita-citamu dengan baik kerana cita-cita kalau telah terpadam, samalah ertinya dengan mati."

T e r i m a k a s i h . . .